Hva er nytt med nye medier?

Blogger, podcasting, videodeling, sosiale medier, digitale bilag, lokasjonstjenester, søkemotororientert kommunikasjon... Det oppstår stadig nye medier å uttrykke seg i – og å være til stede i. Integrasjonsmulighetene mellom nye medier øker hurtig.

De eldste er fortsatt eldst
Fortsatt er ganske alminnelige hjemmesider og elektroniske nyhetsbrev utvilsomt med i det gode selskap. Fortsatt er det utfordrende for de aller fleste bedrifter å beherske selv de eldste av de nye mediene. Nå skal du i tillegg velge hvilke øvrige medier bedriftens hjemmeside skal integreres sømløst med.

Lett å glemme
Mens kommunikatører, markedsførere, journalister og bedriftsledere legger seg i selene for å finne nye måter å benytte seg av nye medier, er det lett å glemme hva som er nytt med nye medier. Det enkleste svaret er: Mediet. Med andre ord er det fortsatt de samme menneskene man treffer. Husker du å spørre deg selv om hvilken målgruppe du ønsker å nå? Det kan være lett å glemme.

Medprodusenter
Sammenlignet med tradisjonelle medier som TV, radio og papiraviser er det i forholdet mellom avsender og mottaker vi finner det prinsipielt nye ved nye medier. Medieforbrukeren tillates i nye medier å være medprodusent av informasjon i dramatisk større grad enn i tradisjonelle medier. Det er blant annet graden av synkronitet i nye medier som gjør dette mulig.

Synkronitet på godt og ondt
Synkroniteten bringer med seg spontanitet. Dette igjen kan være både negativt og positivt. Informasjonen blir mer øyeblikksrelatert og mindre universell. Til gjengjeld blir den mer personlig og egnet til å overbevise et interessert nettverk.

Målretting, målretting, målretting
Mulighetene for å målrette sine markedsaktiviteter er med nye medier blitt så omfattende, at det for mange kan virke helt lammende. Hvis man har oversikt og klarer å utnytte mulighetene bevisst, åpner det for mer effektiv markedsføring.

Veiviseren din er innfødt
I New Media har vi satt oss fore å vite hvordan du best kan nå din målgruppe gjennom de nye mediene. Vi er her for å guide deg gjennom dette mangfoldet, som kanskje kan fortone seg som en jungel. Vi er innfødte i jungelen – og vi er vennligsinnede!

Skal vi kontakte deg?