Tekst som skaper vekst

Tekst kan bygge opp eller rive ned en virksomhet. For å selge godt på internett, må teksten virke. Tekst gjør ikke nytten om den ikke leses, selv om den er interessant. Vi lager tekst som skaper vekst!

Din tekst må fange interessen raskt for at budskapet skal nå frem. Du må også beholde leserens oppmerksomhet. Begge deler er utfordrende, selv om det bare er en kort tekst.

Lang eller kort
Skal teksten være lang eller kort? Som oftest kort. Men ethvert budskap oppstår i hårfin balansegang mellom innhold og mengde.

Søkemotorer
Hvordan vil en tekst påvirkes av tiltak for å oppnå høy rangering i søkemotorer? Ganske mye, men det bør ikke synes. Teksten du leser her har flere roller. Det er ikke meningen at du skal se det.

Vi former budskapet ditt
Vi har folk som har jobbet i mange år med reklametekst, journalistikk, taleskriving og spesielt tekst for web. Når du vil si noe viktig, snakk med oss først.

Overbevisning er målet
Tekst handler ikke alltid om hva du sier, men hvordan du sier det. Det handler om å få leseren til å tro på virksomheten din eller produktene dine.

Les mer om kommunikasjon her.

Skal vi kontakte deg?