No cure – no pay

Vi kan i mange tilfeller tilby søkeords-kampanjer og kampanjer i Facebook på Cost Per Action-betingelser (CPA). Dette innebærer at vi tar betalt per henvendelse, bestilling, registrering (e.l.) Da betaler du altså ikke per besøk eller klikk til hjemmesiden, kun per konvertering.

Virker ikke medisinen, betaler du ikke
CPA-betingelser innebærer at det er vi som tar risikoen med kampanjen. Normalt vil det være dyrere for kunden å velge denne løsningen, fordi vi beregner et risiko-tillegg. Men det er uten tvil tryggere for deg.

Til forskjell fra CPA innebærer standardbetingelsene at vi tar betalt basert på det faktiske forbruket, eller såkalt Cost Per Click (CPC). I begge tilfeller er det kvalifiserte besøk vi skaper. Med kvalifiserte besøk mener vi at de er basert på relevante søkeord eller andre relevanshensyn.

Eksempel: Dersom du ellers betalte omlag 15 kroner til oss per besøk ved CPC-betingelser, og vi samtidig forutsetter at 2% av besøkene førte til en ønsket handling (f.eks. en skriftlig henvendelse), ville vi med CPA-betingelser beregne en pris per handling på ca 750 kroner pluss risikopåslag.

Lurer du på hvordan vi kan registrere om du får en henvendelse og hvordan vi vet at besøket kom via kampanjen vi administrerer? Dette måler vi eksempelvis ved hjelp av Googles egen teknologi, der Google utdeler en informasjonskapsel (cookie) til den som klikker på annonsen. Informasjonskapselen gjenkjennes hvis personen sender en henvendelse til deg.

Skal vi kontakte deg?