Lønnsom søkemotoroptimalisering

Søkemotoroptimalisering kan være noe man gjør i teksten på hjemmesiden, noe man gjør i kildekoden eller noe man gjør på andre hjemmesider som linker til din. Uansett må man først jobbe grundig med å oppdage søkeordene det er verdt å bruke penger på. Jo mer relevante søkebegrep, dess høyere sannsynlighet for kjøp. Jo mer generelle søkebegrep, dess mer trafikkpotensiale og konkurranse.

Søkemotoroptimalisering av døde begrep

Man må ikke la seg lure til å optimalisere for setninger som sjelden eller aldri søkes på, selv om de er aldri så relevante. En feil mange gjør er å arbeide med søkebegrep som praktisk talt ingen søker på. Du vil bli overrasket over hvor mange som faktisk gjør det.

Det synlige er ofte viktigst

Når vi har funnet søkeordene det er verdt å optimalisere for, innarbeider vi disse ordene eller frasene i tekstene og kildekoden på nettstedet. God søkemotoroptimalisering forutsetter derfor at man kan skrive godt. Kundene liker best å lese tekster som ikke bærer synlig preg av å være søkemotoroptimalisert, men søkebegrepene bør ikke løsrives fra tekstene kundene leser.

Hvor mye søkemotoroptimalisering?

Det finnes mange forskjellige metoder og en nær sagt uendelig skala for hvor mye søkemotoroptimalisering som kan gjøres. Vi anbefaler som regel å fokusere på et begrenset og klart definert tema til å begynne med. Husk uansett at en "ferdig søkemotoroptimalisert" hjemmeside ikke finnes. Hvis noen tilbyr deg det, bør du være på vakt.

Kontakt oss for søkemotoroptimalisering av ditt firmas hjemmeside!

Skal vi kontakte deg?

x

Hva er søkemotoroptimalisering?

Det er for eksempel å forandre tekstene på hjemmesiden din.

Søkemotorene leser de samme tekstene som menneskelige besøkende.

Det er vanlig å tro at meta-ordene er viktig. Slik er det ikke.

Uansett handler det om å gjøre nålen i høystakken veldig synlig!

Søkemotoroptimalisering
22380000