Søkonomi

Verdensøkonomien er stadig mer avhengig av søk. Uten søk, hvordan ville du finne en leverandør av tjenesten du behøver? Du kan spørre en venn eller kollega om de vet om en egnet leverandør, men søketjenester gir umiddelbar adgang til informasjon, produkter og tjenester.

Alfabetet?
Snart kan vi knapt tenke oss hvordan økonomien skulle fungert i en alfabetisk utgave, slik den var med kataloger i papirformat. Alfabetet gir deg ikke relevante forslag, for å si det litt enkelt. Søk tilrettelegger økonomien for mer spesialisering og et større antall tilbydere. Derfor er søk stadig mer uløselig knyttet til økonomi. Vi kaller denne sammenhengen ganske treffende for søkonomi.

Rike gjennom søkonomi
Millioner av bedrifter har blitt rike gjennom markedsføring i søk. Og søketjenester tilhører de største virksomhetene i verden. Det holder å nevne Google, Microsoft og Yahoo. Mulighetene er like store og ubegrensede som språket vårt. Hvis du multipliserer dette med antall språk i verden, får du en idé om hvor stor søkonomien potensielt kan bli.

Ta plass
Vi mennesker kan bli engstelige for forandringer og med velbegrunnet skepsis kritisere fremveksten av monopolister i vår informasjonsformidling. Søkemotorer er vår tids portvoktere til verdens største kjøpesentre og biblioteker. Hvem får ta plass blant tilbyderne? Hvem bestemmer hvilken informasjon som kommer øverst? Svaret på disse spørsmålene er ikke så enkle som man skulle tro, selv om vi vet at det er noen ganske få aktører som bestemmer spillereglene og som profitterer i størst grad.

Muligheter!
I New Media ser vi muligheter fremfor begrensninger. Vi tenker butikk, men avstår ikke fra å reflektere over det landskapet vi opererer i. Er det rettferdig at noen tar seg til topps ved hjelp av søkemotoroptimalisering? Vi svarer med et nytt spørsmål: Finnes et alternativ til søk, som ikke samtidig er et tilbakesteg? Google har ikke gjort verden mye vondt, så vidt vi kan se, selv om alle med et våkent blikk for makt forstår viktigheten av at Google lever opp til sitt motto, Don't be evil.

Forstå Google
Kanskje kunne vi ønsket at Googles motto var Be good, men de driver også butikk. Det forstår vi. I det hele tatt har vi satt oss som mål i New Media å forstå nettopp Google bedre enn de fleste. Vi vil vite hvordan Google og andre søketjenester fungerer i hovedsak. Det er et mål vi har etterlevd siden 2005, og som vi har til hensikt å leve opp til i fremtiden! Det nyter våre kunder godt av.

Søkonomien er kommet for å bli, og vi hjelper bedrifter til aktivt å delta i den.

Skal vi kontakte deg?